Główna Kadencja RM 2010-2014 Sesja oświatowa 22 lutego 2012, porządek obrad - lut '2012

Sesja oświatowa 22 lutego 2012, porządek obrad - lut '2012 Email

Załączam porządek obrad sesji, m.in. w sprawach oświatowych, zwołanej na 22 i 23 lutego 2012 roku. Otrzymałem go drogą mailową wraz z informacją, że sesja odbędzie się w Bytomskim Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego.

PORZĄDEK POSIEDZENIA XXIV SESJI
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
W DNIU 22 i 23 lutego 2012 ROKU godz. 15.30

 

 

Dodaj komentarz