Główna Kadencja RM 2010-2014 Bytom, miasto policyjne w budowie - sty '2012

Bytom, miasto policyjne w budowie - sty '2012 Email

Zachęcam do lektury jednego z wielu już przykładów (szczególnie komentarze) zamordyzmu >>>> jaki w rządzeniu  Bytomiem stosują aktualni decydenci. I TO NARASTA!!! Taki sposób narzucania "woli władzy" nazywa się państwem policyjnym, a w naszym przypadku miastem policyjnym. To już totalna demolka samorządu opartego na regułach społeczeństwa obywatelskiego. Władza już nie tylko zwalcza, ale wprost terroryzuje środowiska związane z protestem oświatowym.

Scenariusze?

 Pesymistyczny:
Środowiska, których dotyka problem oświatowy pozwolą nadal dzielić się. Wszak tak to dzisiaj wygląda - niestety. Część środowiska siedzi cicho. W tym wariancie jedni będą przegrani, a drudzy będą już tylko niewolnikami, z którymi odtąd zrobią co zechcą. Przy tym jeszcze inne środowiska, których dzisiejszy problem bezpośrednio nie dotyka, pozostają na boku (o tym niżej, w wariancie Kniecznym).

Budzący nadzieję:
Środowiska oświatowe i okołooświatowe zaczną działać wspólnie. Ci, którzy siedzą cicho (potencjalni niewolnicy z wariantu pesymistycznego) włączą się w działania, aby wprost zmusić władzę do poszanowania standardów społeczeństwa obywatelskiego.

Konieczny:
Wszystkie inne środowiska, szczególnie te zintegrowane lub zorganizowane, włączą się już teraz do manifestacji braku zgody na wprowadzany zamordyzm. Jak? Popierając tych, którzy teraz potrzebują pomocy i takiego właśnie wsparcia, a więc środowiska oświatowe w Bytomiu. Przecież następne będzie któreś z tych właśnie środwisk!

Ja nie zabiegam już tylko o "uratowanie Elektronika". Uważam, że sposób sprawowania władzy w Bytomiu, którego Elektronik jest przykładem, zagraża fundamentalnym zasadom samorządu lokalnego. Istnieje poważne zagrożenie, że jeśli przegramy w sprawie oświatowej, przegramy Bytom.

Bóg nie dał mi natury niewolnika. I choć czasem boli, nie zgodzę się na to by zrobić ze mnie niewolnika.

 

Dodaj komentarz