Główna Kadencja RM 2010-2014 Wniosek w sprawie uchylenia uchwał likwidacyjnych - sty '2012

Wniosek w sprawie uchylenia uchwał likwidacyjnych - sty '2012 Email

          Po podjęciu na sesji w dniu 4 stycznia 2012 roku uchwał intencyjnych dotyczących reorganizacji szkolnictwa w Bytomiu pojawiły się nowe informacje, które wskazują na niekompletne lub nieprawidłowe dane przekazane radnym oraz opinii publicznej. Wśród nich znalazły się na tyle istotne okoliczności, że poddają w wątpliwość trafność propozycji przedstawionych przez prezydenta.
W tej sytuacji Klub Radnych "Bytomska Inicjatywa Społeczna" skierował do Rady Miejskiej projekt uchwały uchylającej jedną z uchwał reorganizacyjnych. Jej uchylenie powinno skutkować wstrzymaniem realizacji kolejnych dwu uchwał dotyczących Technikum nr 3 (Mechanik) i Technikum nr 4 (Elektronik). 
To jednak nie koniec konsekwencji. Zweryfikować należy bowiem całą reorganizację zaproponowaną przez prezydenta.

          Nowe okoliczności związane m.in. z zatajeniem istotnych informacji pokazują, że całą reorganizację przygotowano niechlujnie lub świadomie wprowadzono zainteresowanych oraz radnych w błąd. Nie można też wykluczyć takiej możliwości, że w niektórych przypadkach za propozycjami prezydenta stoją  zupełnie inne przyczyny niż te wskazane oficjalnie. Stąd weryfikacji powinny podlegać całość propozycji prezydenta!

          Zachęcamy szczególnie środowiska, które nie akceptują kierunków zmian zaproponowanych przez prezydenta Piotra Koja do przedstawienia argumentów podważających trafność uchwał intencyjnych. Takiej możliwości pozbawiono nas manipulując terminem sesji styczniowej (szerzej tutaj >>>).
Rada Miejska musi jednak jeszcze podjąć wiele uchwał, które zdecydują ostatecznie o kształcie reorganizacji. Mamy zastem czas co najmniej do drugiej połowy lutego. Czasu nie jest zbyt dużo, .... ale jest! Zapraszamy do współpracy.

 Oto wniosek na najbliższą sesję:

Projekt Klubu Radnych

„Bytomska Inicjatywa Społeczna” 

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia .................... 2012 r. 

w sprawie
uchylenia uchwały nr XXII/299/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie zamiaru przeniesienia kierunków kształcenia zawodowego z Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie z siedzibą w Bytomiu przy ul. Katowickiej 35
.

 

Dodaj komentarz