Główna Kadencja RM 2010-2014 Likwidacja szkół '2012. Oświadczenie BIS - gru 2011

Likwidacja szkół '2012. Oświadczenie BIS - gru 2011 Email

Nie godzimy się na dyktat i manipulacje w sprawie oświaty!

      Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu Damian Doniec, wyznaczając sesję RM w sprawie likwidacji szkół na 4 stycznia 2012r. dopuścił się manipulacji, która powinna skutkować ze strony radnych odmową udziału w tej sesji oraz odwołaniem Damiana Dońca z funkcji przewodniczącego.

 

     Na krótko przed zakończeniem sesji w dniu 28 grudnia 2011r. Damian Doniec podpisał zwołanie sesji oświatowej na 4 stycznia 2012 roku (za tydzień!) i polecił włożyć do skrytek radnych, tak by mogli je odebrać i poznać termin dopiero po kończącej się sesji. Doniec wyznaczył taki termin choć wcześniej wyznaczył sesję na 25 stycznia. Przy tym rada ma ustawowy czas na rozpatrzenie projektów oświatowych nawet do końca lutego 2012 roku.

Skąd zatem ten nagły pośpiech i czemu ma to służyć?

     Damian Doniec swoją decyzją wywiera presję na radnych, traktując ich jak chłopców na posyłki, w sytuacji gdy żadne okoliczności nie zmuszają do pośpiechu. Mało tego, pośpiech jest tutaj szkodliwy. Czas ustawowy pozostający do dyspozycji może pomóc w znalezieniu kompromisu pomiędzy radnymi, którzy mają podjąć ostateczną decyzję, a protestującymi przeciw propozycjom prezydenta Piotra Koja. Przewodniczący Doniec chce radnym tę możliwość odebrać, co uważamy za urągający nam dyktat!

     Nie ma też wątpliwości, że Damian Doniec wykorzystuje funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej do działań wymierzonych przeciwko mieszkańcom i wyborcom, utrudniając im korzystanie ze swoich praw. Chce zamknąć im usta i drogę do poszukania kompromisu. Taka manipulacja Dońca jest kompromitująca!

     W tych okolicznościach widzimy konieczność przeciwstawienia się manipulacjom przewodniczącego Damiana Dońca. Uważamy, że radni powinni zbojkotować sesję wyznaczoną na 4 stycznia i wykorzystać najbliższe tygodnie na poszukanie kompromisu pomiędzy propozycjami prezydenta Piotra Koja, a stanowiskiem swoich wyborców.
Tego domagają się ich wyborcy!

     Sam Damian Doniec, za próby manipulacji oraz stawianie radnych pod pręgierzem wzburzonych i protestujących wyborców, powinien zapłacić utratą stanowiska Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bytomiu.

 

Bytom, 30.12.2011r. 

Bytomska Inicjatywa Społeczna oraz radni BIS

Danuta Skalska, Henryk Bonk i Jerzy Rogowski.

 

Dodaj komentarz